КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Артеменко, Л.П.; Національний технічний університет України «КПІ» ; Поліщук, А.С.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 65.012.8 [УДК 658]

Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки підприємства (ЕБП). Це зумовлено передусім збільшенням числа загроз ЕБП у сучасних умовах; наявності «новаторів», непідготовлених для роботи в нестабільних умовах; збільшенням кількісної та якісної ролі приватного сектора економіки; зростанням у структурі джерел фінансового забезпечення підприємств частки залучених джерел і зменшенням частки власних джерел фінансування. У сучасних умовах кожному підприємству необхідна програма конкретних дій, спрямованих на створення управління системою економічної безпеки. Забезпечення економічної безпеки підприємств потребує створення специфічного механізму попередження та мінімізації дії загроз[1]. Визначення рівня ЕБП є важливий етап для формування пріоритетних напрямків розвитку та ефективного управління, що зменшить негативний вплив нестабільного зовнішнього середовища.
Share - Bookmark