ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ АКТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Article Ukrainian OPEN
Картохіна, Н.В.; Національній технічний університет Україні «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.242

В статті розглянута концепція активного антикризового управління. Визначені фази кризи, на яких виникає необхідність в застосуванні даної концепції. Дано визначення поняттю «банкрутство» як основному критерію для впровадження активних антикризових мерів. Розглянуті основні види банкрутства. Досліджений інструментарій активного управління (реструктуризація, санація, ліквідація).
Share - Bookmark