ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Article Ukrainian OPEN
Демченко, Н. І. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: культура, професійна діяльність, педагогічна діяльність, професійна культура, педагогічна культура, професійно-педагогічна культура, особистість, самосвідомість, педагогічне мислення, творчість. | 159.923 [УДК 378.124]

У статті розглянуто професійно-педагогічну культуру викладача вищої школи як інтегральну якість особистості педагога-професіонала, як умову і передумову ефективної педагогічної діяльності, як узагальнений показник професійної компетентності викладача і як мету професійного самовдосконалення. Визначено, що професійно-педагогічна культура викладача вищої школи – це спосіб творчої самореалізації особистості викладача в різноманітних видах педагогічної діяльності і спілкування, направленою на освоєння, передачу і створення педагогічних цінностей і технологій.
Share - Bookmark