ГЛОБАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

Article Ukrainian OPEN
Гаврилко, Т.О. ; Гавриленко, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 Проаналізована сутність і чинники, що впливають на реалізацію сучасних глобальних маркетингових стратегій. Проанализирована сущность и факторы, влияющие на реализацию современных глобальных маркетинговых стратегий. Analysed essence and factors which influence on realization of modern global marketing strategies.
Share - Bookmark