УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ РІВНЯ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Коваленко, Т.П.; НТУ „ХПІ” (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 622.34 [УДК 338.45]

Використання коефіцієнту Біевра та показників структури капіталу дозволяє оперативно визначити нормальний рівень накладних витрат підприємства з урахуванням результатів виробничо-господарської діяльності.
Share - Bookmark