КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Михайлова, О.Г. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: потенціал; інтелектуальний потенціал; інтелектуальний капітал; управління потенціалом інтелектуального капіталу; менеджмент знань; потенциал; интеллектуальный потенциал; интеллектуальный капитал; управление потенциалом интеллектуального капитала

 У статті розглядуються основні компоненти та методи управління інтелектуальним капіталом. Визначено специфіку управління потенціалом інтелектуального капіталу авіабудівних підприємств та способи його підвищення та накопичення.  В статье рассматриваются основные компоненты и методы управления интеллектуальным капиталом. Определено специфику управления потенциалом интеллектуального капитала авиастроительных предприятий и способы его повышения и накопления.  In the article basic komponenty and methods of management an intellectual capital is examined. The specific of management potential of intellectual capital of aircraft buildings enterprises and methods of his increase and accumulation is certain.
Share - Bookmark