ПОЛІТИКА БРІДЖИНГУ У РАМКАХ КОРПОРАТИВНО-ВІДПОВІДАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
ГОРОХОВА, Т.В.; ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: корпоративна соціальна відповідальність;зацікавлені сторони (стейкхолдери); бріджинг; взаємозв’язок; збалансована система цілей; | 65.012.613

Розглянуто політику формування системи управління відносинами із зацікавленими сторонами (бріджинг) через призму принципів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Даний підхід дозволяє виявити проблематику та основні етапи розвитку КСВ на підприємствах. Розроблено збалансовану систему цілей функціонування підприємства з урахуванням оцінки стейкхолдерів.
Share - Bookmark