УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ: ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Article Ukrainian OPEN
Лотоцька, С.В.; Національний авіаційний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.9.033. 015

Досліджені основні принципи зарубіжного корпоративного управління та визначені орієнтири розвитку вітчизняних корпорацій щодо створення ефективних українських норм корпоративної діяльності.
Share - Bookmark