СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА СВІТОВОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
ПРОКОП’ЄВА, А.А.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: міжнародні та внутрішні перевезення пасажирів; коефіцієнт пасажирського завантаження; авіакомпанії; авіалінії; авіаційна галузь; пасажирські перевезення; комерційні перевезення; | 005.44(045) [339.9]

У статті проаналізована структура та динаміка розвитку світового ринку авіаційних пере-везень в сучасних умовах. Також виділені основні тенденції міжнародних і внутрішніх перевезень пасажирів усвіті авіакомпаніями та динаміка зростання числа пасажирів на міжнародних та внутрішніх авіалініях порегіонах світу в 2012 році.
Share - Bookmark