ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
Картохіна, Н.В.; Національний технічний університет України “КПІ” (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 338.242

У даній статті розглянуті особливості трансформації української економіки. Виділено основні дестабілізуючі фактори, що призвели до затяжної кризи в більшості сфер господарських відносин. Особлива увага приділена ідеологічній складовій трансформаційних процесів. Висновки зроблені в роботі дозволяють оцінити сучасне положення національної економіки з позиції антикризового управління.
Share - Bookmark