СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Чебанова, Н.В.; зав. кафедрою «Облік і аудит» УкрДАЗТ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 656.2 [УДК330.142.26]

Стаття присвячена вдосконаленню методики аналізу за рахунок використання коефіцієнтів, які  відображають взаємозв'язок між фінансовим станом підприємствзалізничного транспорту та рівнем управління оборотним капіталом.
Share - Bookmark