ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЗА УТИЛІЗАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Article Ukrainian OPEN
Івашина, Є. М.; Національний авіаційний університет ; Чібісова, І. В.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: екологічний податок; утилізація транспортних засобів; | 657. 446 (045) | экологический налог; утилизация транспортных средств; | environmental tax; recycling vehicles;

В статті досліджено особливості справляння екологічного податку за утилізацію транспортних засобів. В статье исследованы особенности изымания экологического налога за утилизацию транспортных средств. This paper investigates the features of collecting environmental tax on disposal of vehicles.
Share - Bookmark