ЗАХОДИ ПОДОЛАННЯ КУРСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Пустова, А.; Національний авіаційний університет України ; Шуст, І.А.; Національний авіаційний університет України ; Ляшенко, С.О.; Національний технічний університет України «КПІ» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 339.743(477)(045)

В даній статті розглянуто ситуацію, яка склалася навколо національної грошової одиниці України і валютно-фінансової системи загалом, запропоновано першочергові заходи антикризової політики для виходу з даної ситуації.
Share - Bookmark