ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
РАУПОВА, І.Р.; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: політичні групи та партії; демократичні процеси; міжнародне регулювання; партійні групи ПАРЄ; | 327.7

У статті розглядаються політичні групи Парламентської Асамблеї Ради Європи та тенде-нції, які зумовлюють необхідність регулювання політичної діяльності на міжнародному рівні. Умови розвине-ної демократії та подальшого зростання ролі політичних партій у досягненні демократичних цілей зумовлю-ють необхідність розробки та прийняття наднаціональних норм, рекомендацій, положень для контролю заполітичною діяльністю держав-членів ПАРЄ.
Share - Bookmark