УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМ ЕФЕКТОМ

Article Ukrainian OPEN
Созинова, І.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: управління; інтеграційний ефект; синергія; емерджентна властивість; оптимізація бізнес-процесу; управление; интеграционный эффект; синергия; эмерджентное свойство; оптимизация бизнес - процесса; management; integration effect; synergy; emergent property

Стаття присвячена дослідженню інтеграційного ефекту в діяльності авіапідприємства, сутності такого ефекту, його структури, методів оцінки та досягнення.Статья посвящена исследованию интеграционного эффекта в деятельности авиапредприятия, сущности такого эффекта, его структуры, методов оценки и достижения. The article is sanctified to research of integration effect in activity of airline, essence of such effect, his structure, methods of estimation and achievement.
Share - Bookmark