МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ ОБМЕЖЕННЯ ОПОРТУНІЗМУ УПРАВЛІНЦІВ

Article Ukrainian OPEN
Суммар, Ю.В. (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 65.012.32 (045) [УДК 347.191.11]

У даній статті були проаналізовані проблеми управління в корпорації. Основною метою статті є виявлення основних механізмів обмеження опортунізму управлінці. Проаналізувавши види й форми прояву опортуністичної поведінки в корпорації, були запропоновані методи локалізації опортуністичної поведінки. Були визначенні методи локалізації опортуністичної поведінки, що дало можливість виявити фактори, що обмежують опортуністичну поведінку.
Share - Bookmark