СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Article Ukrainian OPEN
Змієнко, М.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиції; недержавні пенсійні фонди; фінансові інструменти; інвестиційні активи; инвестиции; негосударственные пенсионные фонды; финансовые инструменты; инвестиционные активы; investment; private pension funds; financial instruments; investment assets

 У даній роботі систематизовано теоретичні положення сутності організації та функціонування недержавних пенсійних фондів. Визначено переваги та недоліки даних фондів як іституційних інвесторів на ринку інвестування України.  В данной работе систематизированы теоретические положения сущности организации и функционирования негосударственных пенсионных фондов. Определены преимущества и недостатки данных фондов как институциональных инвесторов на рынке инвестирования Украины.  In this paper the theoretical nature of the organization and functioning of private pension funds are systematized. Advantages and disadvantages of these funds as institutional investors in the investment market in Ukraine are determined.
Share - Bookmark