ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Article Ukrainian OPEN
КАПАРУЛІНА, І.М. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: універсалізм; підприємство; фірма; організація; параметри діяльності; розвиток; | 334+001.8

Робота присвячена визначенню передумов і засад дослідження підприємства в контекстіформування універсальної методології. Методологічна база роботи сформована положеннями поле-об’єктного підходу. В роботі уточнено визначення поняття «підприємство» як економічного та соціальногооб’єкта. Окреслено напрями визначення основних параметрів діяльності підприємства. Визначено вимоги доформування цілісної концепції підприємства на засадах універсалізму.
Share - Bookmark