МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Артюшин, Г. М. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: військова освіта, інтерактивне навчання, інтерактивність, інформаційно-аналітична робота, методи інтерактивного навчання, підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів. | 355.231 [УДК 371.134]

Стаття присвячена обґрунтуванню використання методів інтерактивного навчання у підвищенні кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України. Здійснено критичний аналіз  розроблених на сьогодні теоретичних положень щодо інтерактивного навчання. Проаналізовано роботи дослідників, які пропонують використовувати інтерактивні методи навчання у військовій освіті. Обґрунтовано значущість методів інтерактивного навчання у підвищенні кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України. Описано методику використання у такій підготовці інтерактивних методів навчання: дискусії, рольової гри та інтерактивної демонстрації. Доведено, що проведення практичних занять на основі методів інтерактивного навчання підвищує результативність підвищення кваліфікації співробітників інформаційно-аналітичних підрозділів правоохоронних органів України.
Share - Bookmark