ТРАКТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ ЯК ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ

Article Ukrainian OPEN
ПУНЬКО, Б.М. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: відтворення економіко-екологічного потенціалу; понятійно-категоріальний термінологічний апарат; базис регулювання; економічна система раціональних відносин економіко-екологічного та суспільного відтворення; | 338.001.8

Сформульовано теоретичні категорії та систематизовано класифікаційну характеристикупроцесів відтворення економіко-екологічного потенціалу; схематично представлено "Колесо відтворенняекономіко-екологічного потенціалу". Актуалізовано визначення термінів і категорійних понять загальноїкомпетенції законів, положень, принципів та правил, а також трактування понятійно-категоріальноготермінологічного апарату базису регулювання економіко-екологічного відтворення. Схематично представлені1) категорійний алгоритм загальної компетенції законів, положень, принципів та правил; 2) принциповийметодологічний алгоритм прогнозування нової моделі інноваційно-інформаційно-інвестиційної економічноїсистеми у просторово-часовому контексті; 3) розуміння економічної системи раціональних відносинекономіко-екологічного та суспільного відтворення, дана характеристика ключових блоків цієї системи.
Share - Bookmark