ШЛЯХИ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ НА РІВНІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
ДУЛЬСЬКА, І.В.; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: високотехнологічний сектор; науково-технічний прогрес; технологічний розвиток; регіональна економіка; регіональний кластер; секторальна структура; знаннєвомісткі та знаннєвоінтенсивні послуги; місцеве самоврядування; технологічні платформи; | 334.012.23 [332.1]

У статті здійснено економічну оцінку ресурсу розвитку високотехнологічного сектору Укра-їни на регіональному рівні. Визначені суб’єкти та об’єкти впливу, концептуальні підходи і механізми активіза-ції розвитку високотехнологічного сектору шляхом створення і розвитку європейських технологічних плат-форм.
Share - Bookmark