ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОГО СПІЛКУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Article Ukrainian OPEN
Циганій, С. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: культура, професійно-правове спілкування, юрист, комунікація, перцепція, інтеракція. | 371.15:347.96:372.461 (045) [УДК 167.1]

У даній статті подано окремі аспекти розгляду процесу формування культури професійно-правового спілкування як педагогічної проблеми. Приділена увага аналізу дефінітивного апарату, структури професійно-правового спілкування, класифікації його видів.
Share - Bookmark