ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
КРАЄВИЙ, О.Д.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; КРАЄВИЙ, Р.О; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: регіональна політика; соціально-економічний розвиток; Європейський Союз; | 339.9

Стаття присвячена дослідженню сучасної регіональної політики країн Європейського Союзута її ролі в їх конвергенції. Відзначаються особливості здійснення регіональної політики і її значення в забезпе-ченні високих результатів сучасного економічного розвитку країн ЄС і добробуту їх населення. Розглядаютьсячинники підвищення ефективності регіональної політики через політику спілкування, принципи субсидіарності,тобто децентралізації, а також структурних змін і комплементарності. З метою надання консолідованоїфінансової допомоги регіонам, які її потребують, країнами Європейського Союзу формуються фонди економі-чного розвитку або структурні фонди. Аналізуються особливості їх формування і розподілу між країнами ЄС.Визначаються основні складові ефективного регіонального розвитку країн ЄС: сталість, збалансованість ісоціальна орієнтація.
Share - Bookmark