МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗРОСТАННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРАГМАТИЧНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У СВІТОВИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Article Ukrainian OPEN
ПУНЬКО, Б.М.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (2012)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Причинно-наслідкові взаємозв’язки; відкритість та прагматичність національної економіки; критерії; концептуальні цілі; регулювання; | 011 [65]

Сформульовано показниково-табличні дані, які відображають причинно-наслідкові взаємозв’язки на глобальному рівні економіки. Узагальнено методологічні особливості моделювання моніторингу зростання відкритості та прагматичності національної економіки. Представлено алгоритми логіко-схематичного моделювання взаємозв’язків та визначення критеріїв розвитку національної економіки у глобальному середовищі. Виокремлено концептуальні цілі регулювання зовнішньої економіки та банківського клімату.
Share - Bookmark