ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ АЕРОПОРТІВ

Article Ukrainian OPEN
Сімкова, Т.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет

 У статті розглядається система управління якістю аеропортових послуг, проводиться дослідження процесного підходу до управління якістю послуг аеропортів та виділяються організаційно-управлінські функції, за рахунок визначення функціональних підсистем, що складають організаційно-економічну модель управління якістю послуг аеропортів.  В статье рассматривается система управления качеством аэропортовых услуг, проводится исследование процесного подхода к управлению качеством услуг аэропортов и выделяются организационно-управленческие функции, за счет определения функциональных подсистем, которые складывают организационно-экономическую модель управления качеством услуг аэропортов.The article deals with quality management system of airport services, conducted a study of the process approach to quality management services to airports and highlighted the organizational and administrative functions, by definition of functional subsystems that make up the organizational and economic model of service quality management of airports.
Share - Bookmark