ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДСЬКОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ

Article Ukrainian OPEN
Шкода, Т.Н. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: працівник; підприємство; людський потенціал; інтелектуальний потенціал; сотрудник; предприятие; человеческий потенциал; интеллектуальный потенциал; employee; enterprise; human potential; intellectual potential

 В статті проаналізовано взаємозв’язок людського та інтелектуального потенціалів, відображено роль працівника підприємства у поєднанні цих потенціалів.  В статье проанализирована взаимосвязь человеческого и интеллектуального потенциалов, отображена роль сотрудника предприятия в соединении этих потенциалов.  Interrelation between human potential and intellectual potential is analyzed in this article. An enterprise’s employee role is represented in connection of these potentials.
Share - Bookmark