ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР У ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Article Ukrainian OPEN
МОІСЕЄНКО, Т.Є.; Національний технічний університет країни «Київський політехнічний інститут» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: організаційна структура; міжнародні стандарти якості; система управління; телекомунікації; високотехнологічна сфера; процесний підхід; бізнес-процеси; | 65.014+654.1

У статті проаналізовано наукові погляди на поняття «організаційної структури», що сприяєусвідомленню його сутності. Запропоновано принципи, яким має відповідати організаційна структура підпри-ємства, що будує свою систему управління згідно процесного підходу, визначено основні функції та завданняякі мають виконувати організаційні структури. Розроблено рекомендації менеджменту телекомунікаційнихпідприємств щодо побудови оптимальної структури управління організацією.
Share - Bookmark