ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
Мельтюхова, Н. М.; Харківській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 65.013 [УДК 159.9]

Досліджено вплив психологічних чинників на результативність управлінських рішень. Запропоновано поширення використання колективної участі співробітників у процесі їх підготовки та реалізації з метою розвитку управлінського потенціалу та підвищення якості діяльності.
Share - Bookmark