АНАЛІЗ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Article Ukrainian OPEN
Антощишина, Н.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: пасажир; перевезення; малобюджетна авіакомпанія; пассажир; перевозки; малобюджетная авиакомпания; passenger; transportation; littlebudgetary airline

 В статі розглянута тенденція що спостерігається в розвитку ринку авіаційних пасажирських перевезень.  В статье рассмотрены тенденции, которые проявляются в развитии рынка авиационных пассажирских перевозок.  The article examined the trend observed in the development of air passenger traffic.
Share - Bookmark