РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
Науменко, А.П. ; Макаревич, Д.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: транспорт; міжнародні автомобільні перевезення; транспортна політика; транспорт; международные автомобильные перевозки; транспортная политика; transport; international auto transportations; transport policy

 У статті розкрито основні фактори, які впливають на розвиток міжнародних перевезень автотранспортом, проблеми розвитку даної сфери та шляхи їх подолання.  В статье раскрыто основные факторы, которые влияют на развитие международных перевозок автотранспортом, проблемы развития данной сферы и пути их решения.  The article disclosed the main factors that have an impact on the development of international transportations by automobiles, on the problems of the development of this sphere and the ways of their resolution.
Share - Bookmark