ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

Article Ukrainian OPEN
Циганій, С. О. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: культура, професійно-правове спілкування, юрист. | 372.461: 316.454.52: 347: 96 (045) [УДК 378]

У даній статті подано окремі аспекти існуючих у вищих навчальних закладах педагогічних умов для процесу формування культури професійно-правового спілкування як педагогічної проблеми.
Share - Bookmark