ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Ружицький, А.В. ; Хринюк, О.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: взаєморозрахунки; система моніторингу; паливноенергетичні підприємства

 В статті досліджено сутність взаєморозрахунків підприємств, запропоновано структуру рівнів моніторингу взаєморозрахунків та етапи створення системи моніторингу взаєморозрахунків паливно-енергетичних підприємств.
Share - Bookmark