ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ РИЗИК ПІДПРИЄМНИИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Матяш, В.Ю. ; Висоцька, М.П. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: ризик; діяльність; підприємництво; риск; деятельность; предпринимательство; risk; activity; enterprise

 У статті досліджено поняття ризику та виявлено недосконалість визначення з позиції сучасних економічних тенденцій.  В статье исследовано понятие риска и выявлена неточность определения с позиции современных экономических тенденций.  In the article the notion of risk and identified weaknesses in determining the position of the current economic trends.
Share - Bookmark