МЕХАНІЗМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Article Ukrainian OPEN
БАТАЛОВ, О.А.; Національний інститут стратегічних досліджень ; ЖУК, В.І.; Національний інститут стратегічних досліджень (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: економіка регіонів; соціально-економічний розвиток на місцевому рівні; стимулювання регіонального розвитку; системні диспропорції місцевого розвитку; пріоритети збалансування соціально-економічного розвитку на місцях; механізми мінімізації диспропорцій ро | 332.13/.14

Статтю присвячено дослідженню особливостей соціально-економічного розвитку регіонів України. У статті виокремлено системні диспропорції соціально-економічного розвитку на місцевому рівні (наявні відмінності у розмірі заробітної плати, надходженні інвестицій, навантаженні незайнятого населення на одне вільне робоче місце, розвитку соціальної інфраструктури, дотриманні екологічних норм та стандартів тощо), проаналізовано причини їх виникнення. Запропоновано механізми збалансування соціально-економічного розвитку на місцевому рівні.
Share - Bookmark