АВІАЦІЙНІ АЛЬЯНСИ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В СВІТОВІЙ АВІАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
Подрєза, С.М. ; Новак, В.О. ; Гуріна, Г.С. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: альянс; корпорація; глобалізація; авіація; авіакомпанія; авіаперевізник; економіка. альянс; корпорация; глобализация; авиация; авиакомпания; авиаперевозчик; экономика; alliance; corporation; globalization; aviation; airline; air carrier; economy

 У статті розглянуто суть та особливості глобальних союзів, визначено основні мотиви створення міжнародних стратегічних альянсів у сфері авіації. Здійснено порівняльний аналіз діяльності альянсу Star Alliance, з іншими глобальними альянсами. Розглянуті конкурентні переваги, які отримують компанії від участі у стратегічних альянсах.  В статье рассмотрены сущность и особенности глобальных союзов, определены основные мотивы создания международных стратегических альянсов в сфере авиации. Осуществлен сравнительный анализ деятельности альянса Star Alliance, с другими глобальными альянсами.Рассмотрены конкурентные преимущества, которые получают компании от участия в стратегических альянсах.  The article reviews the nature and characteristics of global alliances, the main reasons for the creation of international strategic alliances in aviation. The comparative analysis of the alliance Star Alliance, with other global alliances.Considered competitive advantages that companies receive from participation in strategic alliances.
Share - Bookmark