ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ

Article Ukrainian OPEN
НАЗАРОВ, М.І. (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: конкурентоспроможність регіону; регіональний розвиток; управління конкурентоспроможністю регіону; конкурентні переваги; фактор; | 332

У статті представлені результати дослідження поглядів науковців щодо суті такласифікації факторів впливу на конкурентоспроможність регіону. За результатами дослідження узагальненосуть та структуру класифікації факторів впливу на конкурентоспроможність регіону відповідно сучасноїпарадигми регіонального розвитку.
Share - Bookmark