СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ОСВІТНЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ

Article Ukrainian OPEN
ІЛЬНИЦЬКИЙ, Вероніка; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2014)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: університет, публічна дипломатія, освітня дипломатія, соціально-економічний розвиток, економічний аналіз. | 378.4:339.9 [327]

В роботі проведено узагальнення сучасних теоретичних та практичних аспектівзастосування освітньої дипломатії в зовнішній політиці країн. Ідентифіковано компонентний склад, функції,проведена класифікація та виміри публічної дипломатії, окреслено місце освітньої дипломатії як найбільшперспективної форми та університетів в ній, а також форми реалізації; узагальнено основні методикидослідження, що застосовуються для цього специфічного інструменту зовнішньої політики.
Share - Bookmark