Моделювання об'єктів архітектури та дизайну із застосуванням передачі файлів з AutoCAD в 3d Max designe

Article OPEN
Gnitetska, T. V.; National Aviation University, Kyiv; Gnitetska, G. O.; National Aviation University, Kyiv;
(2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 3d– моделювання; дизайн. | 004.896 (075) | 3d-modeling; design. | 3d моделирование; дизайн.

Робота присвячена дослідженню можливості моделювання об’єктів архітектури та дизайну в єдиному інформаційному просторі двох графічних редакторів AutoCAD і 3d Max Designe. Розглядаються варіанти створення 3d об’єктів різними способами та автоматичного внесення змін в 3d ... View more
Share - Bookmark