Моделювання об'єктів архітектури та дизайну із застосуванням передачі файлів з AutoCAD в 3d Max designe

Article OPEN
Gnitetska, T. V.; National Aviation University, Kyiv ; Gnitetska, G. O.; National Aviation University, Kyiv (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 3d– моделювання; дизайн. | 004.896 (075) | 3d-modeling; design. | 3d моделирование; дизайн.

Робота присвячена дослідженню можливості моделювання об’єктів архітектури та дизайну в єдиному інформаційному просторі двох графічних редакторів AutoCAD і 3d Max Designe. Розглядаються варіанти створення 3d об’єктів різними способами та автоматичного внесення змін в 3d модель в 3d Max Designe при внесенні змін в її план в AutoCAD. This work is devoted to the possibility of modeling objects of architecture and design in a single information space of two graphical editors AutoCAD and 3d Max Designe. Consider ways to create 3d objects in various ways, and automatic modification of 3d model in 3d Max Designe in amending its plan in AutoCAD. Работа посвящена исследованию моделирования объектов архитектуры и дизайна в едином информационном пространстве двух графических редакторов AutoCAD и 3d Max Designe. Рассматриваются варианты создания 3d объектов разными способами и автоматического внесения изменений в 3d модель в 3d Max Designe при внесении изменений в её план в AutoCAD.
Share - Bookmark