ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Іващенко, М.В.; Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.341.42

Відзначено та обґрунтовано, що інститути та інституції є територіально зумовленими, тобто мають прив‘язку до певної території та їх дія обмежена саме цією територією, причому формальні інститути /інституції прив‘язуються до країни (штату, регіону та ін.), на території якої вони законодавчо встановлені та мають сенс виключно на цій території, а неформальні (ментальність, релігія) можуть охоплювати іншу територію, ніж формальні.
Share - Bookmark