ЗМІСТ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Article Ukrainian OPEN
Крисак, Л. В. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: компетентність, зміст навчання, англомовне професійно орієнтоване діалогічне мовлення, студенти медичних спеціальностей. | УДК 372.881.111.1

У статті розглядається проблема формування англомовної професійно орієнтованої компетентності студентів медичних спеціальностей та виділені її основні компоненти. Метою статті є уточнення та конкретизація компонентного складу змісту навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення у медичних вищих навчальних закладах. На основі аналізу фахових джерел були визначені складники змісту навчання англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів медичних спеціальностей.
Share - Bookmark