СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Article Ukrainian OPEN
Сич, Є.М. ; Сугоняко, Д.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: управління; механізм; транспорт; туризм; інновації; інвестиції; управление; механизм; транспорт; туризм; инновации; инвестиции; management; mechanism; transport; tourism; innovations; investments

 В статті досліджено сутність і структуру механізму інноваційно інвестиційного управління розвитком підприємств туристичного транспорту, наведені принципи його побудови.  Essence and structure of mechanism of innovative and investment management development of enterprises of tourist transport is investigational in the article, principles of construction are resulted.
Share - Bookmark