УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
Котюченко, Л.В. ; Дзус, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інфраструктура; управління; ефективність; инфраструктура; управление; эффективность; infrastructure; management; efficiency

 Проаналізовано основні проблеми управління транспортною інфра-структурою України в сучасних економічних умовах. Досліджено шляхи підвищення економічної ефективності використання транспортної інфраструктури.  Проанализированы основные проблемы управления транспортной инфраструктурой Украины в современных экономических условиях. Исследованы пути повышения экономической эффективности использования транспортной инфраструктуры.  Have been analyzed primary problems of the management transport’s infrastructure of Ukraine in contemporary economic conditions. Have been studied the ways for transport’s infrastructure economic effectiveness rise.
Share - Bookmark