ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ І ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Article Ukrainian OPEN
Н.І., Верхоглядова; ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Людський капітал; формування; економічне зростання; чинники екстенсивного впливу; чинники інтенсивного впливу; моделі економічного зростання; інвестування в людський капітал; рівні інвестування. | УДК 330.14 (045)

Стаття присвячена дослідженню категорії «людський капітал» як чинника економічного зростання в умовах руху сучасної цивілізації до постіндустріального суспільства та механізму мультиплікативного впливу інвестицій в людський капітал на економічне зростання.
Share - Bookmark