ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Article Ukrainian OPEN
ВИСОЦЬКА, М.П.; Інститут міжнародних відносинНаціонального авіаційного університету ; КИРИЛЕНКО, О.М.; Інститут економіки та менеджменту Національного авіаційного університету (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: ринок праці; безробіття; зайнятість; економічно активне населення; | 339.944(045)

В статті розглядаються основні тенденції ринку праці України, визначаються його регіональні особливості, оскільки формування ринку праці потребує реалізації його просторової стратегії з врахуванням вимог сучасної парадигми регіонального економічного розвитку.
Share - Bookmark