МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Article Ukrainian OPEN
ВОЙТОВ, С.Г.; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: митна вартість товарів; контроль митної вартості; митно-тарифне регулювання; | 339.543.32 (477)

Стаття присвячена актуальній проблематиці визначення та контролю митної вартостітоварів. У рамках дослідження зроблено науково-теоретичне та нормативно-практичне визначення категоріїдослідження, проведена її коротка історична ретроспекція. Особливий акцент у статті робиться на висвіт-ленні механізму контролю митної вартості товарів. Розгляд окресленого напрямку дослідження здійснено набазі національного досвіду митної діяльності та з використанням інструментарію універсальної марксистсь-кої методології наукового аналізу.
Share - Bookmark