ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА»

Article Ukrainian OPEN
МОСКАЛИК, А.С.; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: «Веймарський трикутник»; Франція; Німеччина; Польща; | 430:438)"1980/1990" [327.3(44]

Аналізуються політико-історичні передумови створення Веймарського трикутника. Акцен-тується увага на розвитку французько-німецької та німецько-польської співпраці через призму політичнихзмін у Центральній Європі в кінці 1980-х рр. на початку 1990-х рр. ХХ століття.
Share - Bookmark