УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Article Ukrainian OPEN
Нєкрасова, А.В.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Пастухов, В.М.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 336.131.7

У статті висвітлено необхідність здійснення управління фінансовими ризиками підприємства, їх характеристика і класифікація. Зазначено принцип і алгоритм управління, а також запропоновані певні заходи для вдосконалення політики управління фінансовими ризиками на підприємстві для попередження негативного ходу розвитку подій.
Share - Bookmark