ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІМПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Article Ukrainian OPEN
Дудчак, В.І.; Національний авіаційний університет, м.Київ ; Черних, В.В.; Національний авіаційний університет, м.Київ (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: 629.331 (045) [УДК 339.562]

У статті досліджено основні переваги, ризики, недоліки та спірні пункти для розвитку вітчизняного автомобільного ринку від участі України в Світовій організації торгівлі. Проаналізовано шляхи підвищення ефективності політики зовнішньої торгівлі за умов її гармонізації з нормами та правилами СОТ на основі світової практики та виявлених проблем адаптаційного періоду.
Share - Bookmark