ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Article Ukrainian OPEN
Зянько, В.В.; Вінницький національний технічний університет (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: УДК 330.341.1

У статті здійснено аналіз сучасних проблем інвестиційно-інноваційної сфери України та обґрунтовано систему заходів держави, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності комерційних банків й інших фінансових посередників, їх зацікавленості в довгостроковому кредитуванні інноваційного підприємництва.
Share - Bookmark