КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Article Ukrainian OPEN
ВАСИЛЬЧЕНКО, Г.В.; Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: Місцевий економічний розвиток. Глобалізація. «Стара» економіка. «Нова» економіка. Стратегія розвитку; | 330 [332]

Стаття досліджує зміст, методологію та практичний вплив стратегій економічного розвитку, сучасне розуміння практичних підходів до місцевого економічного розвитку, розкриває зміст поняття «місцевий економічний розвиток» та доводить зв’язок з глобалізацією економіки та локалізацією інвестицій. Пропонується порівняння стратегічних підходів в управлінні розвитком соціально економічних систем в старій економіці та в «новій», в сучасних умовах глобалізації світових процесів.
Share - Bookmark